Specificaţii legale

ACEST SITE ESTE EDITAT DE CĂTRE:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
Franţa

Telefon: (33) 4 73 32 20 00     
Fax: (33)4 73 32 22 02

Societate în comandită pe acţiuni cu un capital de 504 000 004 €.
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand
Nr. SIREN 855 200 507
Nr. TVA intracomunitar FR33855200507

ACEST SITE ESTE GĂZDUIT DE:

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCE

Tel.: +33 (0)1 48 13 00 00
Fax: +33 (0)1 48 13 31 21

Redactor şef: Spyros Politis

Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele condiţii de utilizare înainte de a utiliza acest site consacrat mărcii de anvelope KORMORAN pentru utilaje de mare tonaj. Acest site este rezervat distribuitorilor autorizaţi şi utilizatorilor de anvelope pentru utilaje de mare tonaj din România. Vă rugăm să urmăriţi lista din meniu pentru a accesa site-ul corespunzător ţării dumneavoastră.

ARTICOLUL 1: OBIECT

Prezentul document are scopul de a defini modalităţile prin care KORMORAN vă pune la dispoziţie site-ul precum şi modalităţile prin care puteţi accesa şi utiliza acest site. Orice conexiune la site se supune prezentelor dispoziţii legale pe care KORMORAN le poate modifica sau actualiza în orice moment. Accesul şi utilizarea site-ului presupun acceptarea prezentelor dispoziţii legale precum şi consimţământul dvs. faţă de practicile KORMORAN în ceea ce priveşte confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal.

ARTICOLUL 2: ACCESUL LA SITE

Acest site este destinat tuturor utilizatorilor. El conţine rubrici în care este prezentată experienţa KORMORAN în domeniul mobilităţii, inovaţiile din domeniul anvelopelor pentru utilaje de mare tonaj, catalogul anvelopelor KORMORAN şi un „dealer locator”.

KORMORAN depune toate eforturile pentru a menţine site-ul accesibil, fără a-şi asuma nicio obligaţie în acest sens. Atragem atenţia asupra faptului că în scop de întreţinere, de actualizare, precum şi din alte motive, în special de ordin tehnic sau juridic, accesul la site va putea fi modulat sau întrerupt. KORMORAN nu este în niciun caz responsabil pentru aceste întreruperi şi pentru consecinţele care pot decurge de aici.

Vă angajaţi să nu accesaţi în manieră frauduloasă site-ul şi în special serviciile interactive, în cazul în care astfel de servicii sunt puse la dispoziţie.

ARTICOLUL 3: DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conţinuturile (în special şi fără a se limita la informaţii, texte, grafice, date, imagini, fotografii, visuals, înregistrări video şi audio, programe şi baze de date, precum şi forma tuturor acestor elemente şi a site-ului propriu zis) sunt protejate cu drepturi de autor şi/sau cu alte drepturi de proprietate intelectuală. Conţinuturile sunt proprietatea exclusivă a KORMORAN. Orice copie, reproducere, reprezentare, exploatare, adaptare, modificare, traducere, difuzare, integrală sau parţială, a conţinuturilor care aparţin KORMORAN şi/sau filialelor sale care au atribuit drepturile KORMORAN, prin orice mijloace, este ilicită cu excepţia drepturilor limitative care v-au fost atribuite conform acestora şi/sau copia rezervată utilizării exclusive de către copiator. Conţinuturile prezentate pe acest site pot fi modificate fără preaviz şi sunt puse la dispoziţie fără nicio garanţie de orice natură, expresă sau tacită şi nu pot crea premisele pentru niciun drept de despăgubire. Conţinuturile sunt protejate prin © 1997-2014 KORMORAN. Logo-urile sunt mărci înregistrate.

Datele referitoare la distribuitorii autorizaţi de anvelope pentru utilaje de mare tonaj colectate şi puse la dispoziţie de utilizatorii acestui site pentru a fi consultate constituie o bază de date al cărei producător şi proprietar este KORMORAN. Conţinutul acestei baze de date este prin urmare protejat prin drepturi de autor precum şi pe baza dispoziţiilor legii nr. 98-536 din 1 iulie 1998 privind protecţia juridică a bazelor de date, care transpune directiva 96/9/CE din 11 martie 1996.

Accesând prezentul site, vă angajaţi aşadar:

- să nu reproduceţi, reprezentaţi, traduceţi, adaptaţi sau transformaţi, integral sau parţial, în orice manieră, conţinutul bazei de date;

- să nu extrageţi, stocaţi, reproduceţi, reprezentaţi sau conservaţi, în mod direct sau indirect, pe orice suport, prin orice mijloace şi sub orice formă, integral sau într-o măsură substanţială din punct de vedere calitativ sau cantitativ conţinutul bazei de date;

- să nu reutilizaţi, prin punerea la dispoziţia publicului, a conţinutului în totalitatea sa sau o parte substanţială din punct de vedere calitativ sau cantitativ a conţinutului bazei de date, în orice formă;

- să nu extrageţi sau reutilizaţi într-o manieră repetată şi/sau sistematică părţi nesubstanţiale din punct de vedere calitativ sau cantitativ ale conţinutului bazei de date, atunci când aceste operaţiuni depăşesc în mod vizibil condiţiile de utilizare normale ale bazei de date.

Orice violare a drepturilor de autor asupra bazei de date constituie un delict de contrafacere, sancţionat de articolul L. 335-2 şi următoarele din Codul Proprietăţii Intelectuale. Orice act de extragere care atacă drepturile producătorului bazei de date este supus sancţiunilor prevăzute în articolele 343-1 până la 4 din Codul Proprietăţii Intelectuale.

ARTICOLUL 4: ADRESA DE CORESPONDENŢĂ

Pentru corespondenţa cu KORMORAN este valabilă adresa poştală:
MFPM, Service Marketing Poids Lourd France,
Place des Carmes Déchaux,
63040 Clermont Ferrand Cedex 9 

Răspunsurile KORMORAN la scrisori, precum şi accesul la site şi la conţinuturi nu pot fi asimilate sau nu pot constitui proba exercitării unei activităţi publicitare, promoţionale sau comerciale pe teritoriul ţării în care se află utilizatorul.

ARTICOLUL 5: PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În mod general, puteţi vizita site-ul nostru fără a fi necesară declinarea identităţii dvs. sau furnizarea de informaţii personale care vă privesc. KORMORAN poate uneori să vă solicite informaţii, de exemplu, pentru a răspunde unei cereri din partea dvs., pentru a vă furniza un serviciu sau în scop de marketing.

Datele colectate se raportează la nume, număr de telefon, fax, e-mail etc.

Pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor, KORMORAN colectează date anonime cu privire la navigarea dvs. pe acest site, în vederea măsurării indicilor de performanţă. KORMORAN analizează aceste statistici de măsurare a audienţei site-ului pentru a înţelege mai bine modul în care acest site web este vizitat, câţi vizitatori intră şi pe care pagini specifice, durata şi frecvenţa vizitelor etc. Aceste statistici au ca singur scop îmbunătăţirea serviciilor propuse în cadrul prezentului site.

5.1 Destinatarii datelor personale

Datele colectate prin intermediul site-ului nostru sunt destinate KORMORAN precum şi partenerilor selecţionaţi şi/sau prestatorilor apelaţi. Aceştia din urmă sunt obligaţi, prin contract, să respecte confidenţialitatea şi securitatea datelor care le pot fi comunicate şi să nu le utilizeze decât în scopul misiunii care le-a fost încredinţată. KORMORAN se angajează să nu vândă, închirieze sau cedeze către terţi datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul aplicării unei decizii judiciare sau administrative, pentru a se conforma unei legislaţii aplicabile sau pentru a proteja drepturile şi bunurile, KORMORAN va putea fi obligată să transmită datele dvs. cu caracter personal.

5.2 Dreptul de acces, de modificare, de suprimare şi de opoziţie

În legătură cu datele cu caracter personal pe care veţi fi solicitaţi să ni le comunicaţi, beneficiaţi de un drept de acces, de rectificare sau de suprimare, precum şi de un drept de opoziţie pe motive legitime, în conformitate cu legea franceză referitoare la Informatică şi Libertăţi nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978, modificată prin legea nr. 2004-810 din 6 august 2004.

De asemenea, vă puteţi opune în mod gratuit la acţiunea de colectare şi prelucrare a datelor dvs. de către KORMORAN. Pe de altă parte, beneficiaţi de un drept de opoziţie faţă de utilizarea datelor dvs. în scopul prospectării, în special comerciale, în conformitate cu legea Informatică şi Libertăţi.

În vederea exercitării acestor drepturi, este suficient să ne trimiteţi o scrisoare la adresa următoare:
MFPM, Service Marketing Poids Lourd France,
23 Place des Carmes Déchaux,
63040 Clermont Ferrand Cedex 9

5.3 Link-uri spre site-uri Internet

Site-ul nostru poate conţine link-uri spre alte site-uri. Vă informăm că KORMORAN nu partajează datele dvs. cu caracter personal cu aceste site-uri, cu excepţia cazului de utilizare a butoanelor din reţele sociale, aşa cum este indicat în articolul 5.4 de mai jos. Atragem atenţia asupra faptului că, atunci când părăsiţi site-ul nostru, puteţi fi supuşi altor practici în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, asupra cărora KORMORAN nu are niciun control şi nu îşi asumă răspunderea.

ARTICOLUL 6: GARANŢIE ŞI RĂSPUNDERE

Conţinuturile difuzate pe site sunt furnizate „ca atare” fără o garanţie expresă sau tacită de orice tip. KORMORAN îşi rezervă dreptul de a corecta, modifica, întrerupe şi/sau suprima conţinuturile sau accesul la site în orice moment, fără preaviz. KORMORAN nu poate fi făcut responsabil în cazul contaminării materialelor dvs. informatice ca urmare a propagării unui virus sau a altor infecţii informatice. Aveţi obligaţia de a lua toate măsurile adecvate pentru a vă proteja materialele informatice.

În niciun caz KORMORAN, angajaţii săi, furnizorii săi sau partenerii menţionaţi în site nu pot fi făcuţi responsabili, pe baza unei acţiuni în responsabilitate contractuală, în responsabilitate infracţională sau de orice acţiune, de orice daună directă sau indirectă, incidentă sau accesorie, sau de orice natură sau de orice prejudiciu, în special de natură financiară sau comercială, rezultat din utilizarea site-ului sau a oricărei informaţii obţinute pe site.

Site-ul poate conţine link-uri simple sau aprofundate către site-uri partenere ale KORMORAN sau către terţi, având autorizaţia acestora din urmă pentru link-urile aprofundate. KORMORAN nu exercită niciun control asupra acestor site-uri şi nu asigură, prin urmare, nicio responsabilitate în ceea ce priveşte accesibilitatea acestora, pertinenţa, disponibilitatea, conţinutul, publicitatea, produsele şi/sau serviciile disponibile pe sau plecând de pe aceste site-uri. Astfel, KORMORAN nu este în niciun caz responsabil pentru daunele directe şi indirecte care pot surveni cu ocazia accesului sau utilizării site-ului partenerului sau prin nerespectarea reglementărilor aferente acestui site.

ARTICOLUL 7: COMPETENŢA JURISDICŢIONALĂ ŞI LEGEA APLICABILĂ

Orice litigiu referitor la site, la prezentele dispoziţii legale se va înainta în instanţa tribunalului Clermont Ferrand şi se va supune şi analiza pe baza legislaţiei franceze pe fond, independent de regulamentele privind conflictele legate de legea aplicabilă. Utilizarea acestui site reprezintă acordul expres al utilizatorului privind aplicarea prezentei clauze. În cazul în care una din clauzele prezentelor dispoziţii legale va fi considerată ilegală, nulă sau neaplicabilă din orice motiv, ea va fi considerată ca nefăcând parte din prezentele dispoziţii legale şi nu va afecta valabilitatea sau aplicarea altor dispoziţii.